Skip to main content
Hainanpotamon orientale Neotiwaripotamon jianfengense Chinapotamon depressum Geothelphusa dehaani Sinopotamon sp. 5 YJ-2015 Sinopotamon kwanhsienense Sinopotamon fuxingense Sinopotamon emeiense Sinopotamon pingshanense Sinopotamon chishuiense Sinopotamon yaanense Longpotamon mindongense Longpotamon chekiangense Longpotamon yushanense Longpotamon jixiense Longpotamon jianglenense Longpotamon fujianense Longpotamon anyuanense Longpotamon unaequum Longpotamon obliquum Longpotamon wanzaiense Longpotamon depressum depressum Longpotamon bilobatum Longpotamon xiushuiense Longpotamon linhuaense Longpotamon siguqiaoense Longpotamon xiuningense Longpotamon anhuiense Longpotamon honanense Longpotamon yangtsekiense shanxianense Longpotamon tongbaiense Sinopotamon sp. 1 YJ-2015 Sinopotamon sp. 2 YJ-2015 Longpotamon teritisum Sinopotamon sp. 4 YJ-2015 Sinopotamon sp. 3 YJ-2015 Longpotamon huitongense Longpotamon jiangkuoense Longpotamon rongshuiense Longpotamon zunyiense Longpotamon cladopodum Longpotamon wushanense Longpotamon nanum Longpotamon styxum Longpotamon xingshanense Longpotamon ninggangense Longpotamon chalingense Longpotamon kenliense Longpotamon xingningense Longpotamon loudiense Longpotamon nanlingense Longpotamon denticulatum Longpotamon quadratapodum Longpotamon xiangxiense Longpotamon decrescentum Longpotamon baiyanense Longpotamon convexum Longpotamon mayangense Longpotamon yueyangense Longpotamon liuyangense
0 2.34 4.68 7 9 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: